Recruit

Thông tin tuyển dụng

Let’s work together

Gửi thông tin ứng tuyển

Danh sách các vị trí tuyển dụng

Hiện tại chúng tôi đang tuyển dụng các vị trí như sau:

Nhóm kỹ thuật

Project Manager

Mô tả công việc

Phát triển nền tảng Marketing "AD EBiS".

Hiện tại, chúng tôi đang phát triển sản phẩm với quy mô khoảng 30 kỹ sư tại Nhật Bản và 40 kỹ sư tại Việt Nam.

Cùng với việc xây dựng những chính sách tăng cường khả năng phát triển và am hiểu nghiệp vụ, chúng tôi cũng khuyến khích việc lựa chọn và giới thiệu các công nghệ mới.

Chúng tôi đang tìm kiếm những nhân lực có khả năng chủ động trong việc lãnh đạo công ty.

Với hơn 9.000 cài đặt, chúng tôi tham gia vào việc phát triển hệ thống đo lường quảng cáo Số 1 Nhật Bản, hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm và tạo ra một hệ thống tổ chức vững chắc.


Ba công nghệ chính chúng tôi sử dụng trong phát triển Solution:
Big data + Artificial Intelligence + Data-Driven Action

Yêu cầu kinh nghiệm và kỹ năng

 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm quản lý dự án trong phát triển phần mềm.
 • Kinh nghiệm trong điều tra vấn đề (khả năng dự đoán), giải quyết vấn đề, giao tiếp và đàm phán.
 • Những kỹ sư muốn đưa Việt Nam thành một quốc gia tiên tiến hơn Nhật Bản.

Ứng cử viên lý tưởng

 • Những kỹ sư mong muốn phát triển mạnh mẽ và có thể đồng cảm với lý tưởng của công ty.
 • Những kỹ sư hiểu được ý nghĩa của việc "Làm việc vì khách hàng và đồng nghiệp"

Mức lương

Cao hơn mức trung bình của các công ty Nhật

Thời gian bắt đầu làm việc

Sớm nhất có thể

Developer

Mô tả công việc

Phát triển nền tảng Marketing "AD EBiS".

Hiện tại, chúng tôi đang phát triển sản phẩm với quy mô khoảng 30 kỹ sư tại Nhật Bản và 40 kỹ sư tại Việt Nam.

Cùng với việc xây dựng những chính sách tăng cường khả năng phát triển và am hiểu nghiệp vụ, chúng tôi cũng khuyến khích việc lựa chọn và giới thiệu các công nghệ mới.

Chúng tôi đang tìm kiếm những nhân lực có khả năng chủ động trong việc lãnh đạo công ty.

Với hơn 9.000 cài đặt, chúng tôi tham gia vào việc phát triển hệ thống đo lường quảng cáo Số 1 Nhật Bản, hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm và tạo ra một hệ thống tổ chức vững chắc.


Ba công nghệ chính chúng tôi sử dụng trong phát triển Solution:
Big data + Artificial Intelligence + Data-Driven Action

Yêu cầu kinh nghiệm và kỹ năng

 • Kinh nghiệm phát triển sử dụng ngôn ngữ lập trình cụ thể. (PHP hoặc Java)
 • Kinh nghiệm trong việc lựa chọn và giới thiệu các giải pháp công nghệ cho các dự án quy mô trên 20 man month.
 • Các kỹ sư muốn đưa Việt Nam thành một quốc gia tiên tiến hơn Nhật Bản.

Ứng cử viên lý tưởng

 • Những kỹ sư mong muốn phát triển mạnh mẽ và có thể đồng cảm với lý tưởng của công ty.
 • Những kỹ sư hiểu được ý nghĩa của việc "Làm việc vì khách hàng và đồng nghiệp"

Mức lương

Cao hơn mức trung bình của các công ty Nhật

Thời gian bắt đầu làm việc

Sớm nhất có thể

Quality Control

Mô tả công việc

Phát triển nền tảng Marketing "AD EBiS".

Hiện tại, chúng tôi đang phát triển sản phẩm với quy mô khoảng 30 kỹ sư tại Nhật Bản và 40 kỹ sư tại Việt Nam.

Cùng với việc xây dựng những chính sách tăng cường khả năng phát triển và am hiểu nghiệp vụ, chúng tôi cũng khuyến khích việc lựa chọn và giới thiệu các công nghệ mới.

Chúng tôi đang tìm kiếm những nhân lực có khả năng chủ động trong việc lãnh đạo công ty.

Với hơn 9.000 cài đặt, chúng tôi tham gia vào việc phát triển hệ thống đo lường quảng cáo Số 1 Nhật Bản, hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm và tạo ra một hệ thống tổ chức vững chắc.


Ba công nghệ chính chúng tôi sử dụng trong phát triển Solution:
Big data + Artificial Intelligence + Data-Driven Action

Yêu cầu kinh nghiệm và kỹ năng

▼ Must

 • Có khoảng 3 - 5 năm kinh nghiệm trong kiểm thử phần mềm.

▼ Want

 • Khả năng xem xét và tìm ra vấn đề trong requirement, design.
 • Hiểu cách phân tích và đánh giá xu hướng chất lượng dự án là một lợi thế.
 • Những kỹ sư muốn đưa Việt Nam thành một quốc gia tiên tiến hơn Nhật Bản.

Ứng cử viên lý tưởng

 • Những kỹ sư mong muốn phát triển mạnh mẽ và có thể đồng cảm với lý tưởng của công ty.
 • Những kỹ sư hiểu được ý nghĩa của việc "Làm việc vì khách hàng và đồng nghiệp"

Mức lương

Cao hơn mức trung bình của các công ty Nhật

Thời gian bắt đầu làm việc

Sớm nhất có thể

Communicator

Mô tả công việc

Phát triển nền tảng Marketing "AD EBiS".

Hiện tại, chúng tôi đang phát triển sản phẩm với quy mô khoảng 30 kỹ sư tại Nhật Bản và 40 kỹ sư tại Việt Nam.

Cùng với việc xây dựng những chính sách tăng cường khả năng phát triển và am hiểu nghiệp vụ, chúng tôi cũng khuyến khích việc lựa chọn và giới thiệu các công nghệ mới.

Chúng tôi đang tìm kiếm những nhân lực có khả năng chủ động trong việc lãnh đạo công ty.

Với hơn 9.000 cài đặt, chúng tôi tham gia vào việc phát triển hệ thống đo lường quảng cáo Số 1 Nhật Bản, hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm và tạo ra một hệ thống tổ chức vững chắc.


Ba công nghệ chính chúng tôi sử dụng trong phát triển Solution:
Big data + Artificial Intelligence + Data-Driven Action

Yêu cầu kinh nghiệm và kỹ năng

▼ Must

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm IT Communicator.
 • Kinh nghiệm phiên dịch và họp với các kỹ sư Nhật Bản.
 • Khả năng chịu áp lực cao khi làm việc giữa Việt Nam và Nhật Bản.

▼ Want

 • Có nguyện vọng học về hệ thống, kỹ thuật.
 • Kinh nghiệm phiên dịch với luật sư, kiểm toán viên và kế toán viên Nhật Bản.
 • Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên.
 • Kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Nhật tại công ty.

***MỤC TIÊU

 • Có kỹ năng đào tạo (Cơ hội dạy tiếng Nhật chuyên ngày IT tại trường Đại học)
 • Trau dồi các khả năng như phát hiện vấn đề (dự đoán), giải quyết vấn đề, giao tiếp và đàm phán.

IT communicator không chỉ dịch song ngữ mà cũng cần có khả năng quản lý và kinh nghiệm làm việc

Ứng cử viên lý tưởng

 • Những phiên dịch mong muốn phát triển mạnh mẽ và có thể đồng cảm với lý tưởng của công ty.
 • Những phiên dịch hiểu được ý nghĩa của việc "Làm việc vì khách hàng và đồng nghiệp"

Mức lương

Cao hơn mức trung bình của các công ty Nhật

Thời gian bắt đầu làm việc

Sớm nhất có thể

Nhóm hành chính

Admin

3 lý do để gia nhập YRGLM

 1. Chúng tôi cần những admin tin rằng họ có thể tự thay đổi môi trường công ty.
 2. Chúng tôi cần những admin muốn vượt qua trình độ chuyên môn của Nhật Bản.
 3. Chúng tôi làm việc với những người admin thực thụ!

Yêu cầu kinh nghiệm và kỹ năng

▼ Must

 • Tốt nghiệp cử nhân các ngành liên quan (Kế toán, Ngân hàng, Kinh tế, Luật, v.v.)
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán
 • Giỏi giao tiếp Tiếng Anh

▼ Want

 • Có thể làm Multi task
 • Biết tiếng Nhật là điểm cộng

Ứng cử viên lý tưởng

 • Những admin mong muốn phát triển mạnh mẽ và có thể đồng cảm với lý tưởng của công ty.
 • Những admin hiểu được ý nghĩa của việc "Làm việc vì khách hàng và đồng nghiệp"

Mức lương

Cao hơn mức trung bình của các công ty Nhật

Thời gian bắt đầu làm việc

Sớm nhất có thể

Cập nhật Facebook của
chúng tôi để xem thông tin các vị trí tuyển dụng mới nhất

Facebook Fan Page

Điều kiện tuyển dụng

Loại công việc
Nhân viên chính thức toàn thời gian
Nơi làm việc
308-308C Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc
8:00~17:30
Chế độ công ty

(1)Điều kiện làm việc

 • 100% tiền lương trong thời gian thử việc
 • Tăng lương hai lần trong một năm (tháng 4 và tháng 10)
 • Thưởng Tết (thanh toán hai lần: 50% vào tháng 7, 50% vào tháng 1)
 • Giải thưởng MVP hàng năm
 • Cơ hội đi Nhật Bản công tác

(2)Giáo dục

 • Hỗ trợ học phí cho việc học ngoại ngữ (tiếng Nhật / tiếng Anh), các kỹ năng mềm và chi phí giáo dục liên quan đến công việc (có giới hạn)
 • Hỗ trợ khi đạt được bằng cấp

(3)Phúc lợi

 • Bảo hiểm xe máy
 • Bảo hiểm y tế tự nguyện
 • Team building hàng tháng
 • Du lịch công ty hàng năm
 • Hỗ trợ các hoạt động câu lạc bộ (cầu lông và futsal)
  *Công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ các hoạt động khác của câu lạc bộ nếu bạn muốn!
 • Quà tết, quà sinh nhật

Thông tin công ty

Tên công ty
Công ty TNHH YRGLM VIỆT NAM
Địa chỉ
Lầu 12 - Tòa nhà Robot, 308-308C Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Số điện thoại
(028) 39296800
Email
vietnam_admin@yrglm-vn.com
Facebook
https://www.facebook.com/yrglm.vn

Let’s work together

Gửi thông tin ứng tuyển