IMPACT ON THE WORLD

COMPANY

IMPACT ON THE WORLD

YRGLM là công ty làm về Công nghệ Marketing (Marketing Technology - MarTech), chúng tôi sử dụng DATA và TECHNOLOGY để hỗ trợ cho hoạt động Marketing của các công ty trên toàn thế giới nhằm tạo ra niềm vui cho khách hàng và người dùng của họ.

Với mong muốn "Impact" đến mọi người và sự vật xung quanh, chúng tôi tin rằng từng điều từng điều một tuy là nhỏ bé nhưng nếu tích lũy dần thì nó sẽ trở nên to lớn và đủ sức lay chuyển được thế giới.

Read More

SERVICE

Platform đo lường hiệu suất quảng cáo

AD EBiS

Platform Marketing chiếm vị trí No.1* trong thị trường đo lường hiệu quả quảng cáo.

Chúng tôi đã tiếp xúc với hơn 36 tỉ khách hàng mỗi năm trong việc đo lường hiệu quả của không chỉ những quảng cáo trực tiếp mà còn của các hoạt động nhắm đến khách hàng tiềm năng như Content Marketing, Quảng cáo hình ảnh, v.v..

Hơn nữa, lượng Data khổng lồ có được từ việc ứng dụng AI đã giúp chúng tôi tiến hành phân loại một cách chi tiết hơn những User có tính chất giống nhau, từ đó nâng cao vượt bậc performance của Marketing.

*1 ITR「ITR Market View: thị trường Mail/Web Marketing 2018-2019」 thị phần Doanh thu bán hàng theo Vendor (số liệu đo năm 2015~2018)

Công cụ tạo tự dộng Report quảng cáo phục vụ cho vận hành

AdRepo

Tự động hóa toàn bộ việc tạo report quảng cáo vận hành mà trước đây hầu như chỉ được tạo bằng tay.

Ngoài tổng hợp và quản lý tập trung những data phức tạp bằng việc liên kết với BI tool, AdRepo còn giúp ích cho việc phát hiện các insight cũng như đưa ra đối sách nhờ vào khả năng trực quan hóa dữ liệu.

EC Open Platfrom

EC-CUBE*1

Ra đời với mong muốn xây dựng một trang web Thương mại điện tử chuyên nghiệp hơn ASP (Application service provider) nhưng chi phí thấp hơn các package trả phí.

Cho đến nay, EC-CUBE đã trở thành Mã nguồn mở Share No.1*2 tại thị trường Nhật Bản. Sở hữu Open source community (cộng đồng Mã nguồn mở) có quy mô lớn nhất trong nước, EC-CUBE đã góp phần tạo ra vùng kinh tế EC Platform số 1*2Nhật Bản.

*1 EC-CUBE từ tháng 12 năm 2018 đã được vận hành 100% bởi công ty con của chúng tôi là 「Công ty TNHH EC-Cube」

*2 Theo[khảo sát kinh doanh sử dụng opensource software lần thứ ba] của Tổ chức xúc tiến xử lý thông tin

Read More

SERVICE

Marketing platform

AD EBiS

Platform Marketing chiếm vị trí No.1* trong thị trường đo lường hiệu quả quảng cáo.

Chúng tôi đã tiếp xúc với hơn 36 tỉ khách hàng mỗi năm trong việc đo lường hiệu quả của không chỉ những quảng cáo trực tiếp mà còn của các hoạt động nhắm đến khách hàng tiềm năng như Content Marketing, Quảng cáo hình ảnh, v.v..

Hơn nữa, lượng Data khổng lồ có được từ việc ứng dụng AI đã giúp chúng tôi tiến hành phân loại một cách chi tiết hơn những User có tính chất giống nhau, từ đó nâng cao vượt bậc performance của Marketing.

*1 ITR「ITR Market View: thị trường Mail/Web Marketing 2018-2019」 thị phần Doanh thu bán hàng theo Vendor (số liệu đo năm 2015~2018)

Tool tạo tự dộng Report AD theo dạng vận hành

AdRepo

Tự động hóa toàn bộ việc tạo report quảng cáo vận hành mà trước đây hầu như chỉ được tạo bằng tay.

Ngoài tổng hợp và quản lý tập trung những data phức tạp bằng việc liên kết với BI tool, AdRepo còn giúp ích cho việc phát hiện các insight cũng như đưa ra đối sách nhờ vào khả năng trực quan hóa dữ liệu.

EC Open Platfrom

EC-CUBE*1

Ra đời với mong muốn xây dựng một trang web Thương mại điện tử chuyên nghiệp hơn ASP (Application service provider) nhưng chi phí thấp hơn các package trả phí.

Cho đến nay, EC-CUBE đã trở thành Mã nguồn mở Share No.1*2 tại thị trường Nhật Bản. Sở hữu Open source community (cộng đồng Mã nguồn mở) có quy mô lớn nhất trong nước, EC-CUBE đã góp phần tạo ra vùng kinh tế EC Platform số 1*2Nhật Bản.

*1 EC-CUBE từ tháng 12 năm 2018 đã được vận hành 100% bởi công ty con của chúng tôi là 「Công ty TNHH EC-Cube」

*2 Theo[khảo sát kinh doanh sử dụng opensource software lần thứ ba] của Tổ chức xúc tiến xử lý thông tin

Read More

RECRUITMENT

Let’s work together

Thông tin chi tiết về cơ hội việc làm tại YRGLM Việt Nam, vui lòng xem thêm tại đây.

Click Here
SCROLL